NYHETER & MEDIA
Artikler

SOLID ØKNING I ANTALL TURISTER TIL THAILAND

12. juli, 2011
Kilder: Hvidsten, informasjonsavdelingen / Pattaya Mail

Mens verdensøkonomien gradvis har bedret seg, synes interessen for Thailand som reisemål også å være tilbake. I løpet av de seks første månedene av 2011 økte antall innreiser til landet med 28 prosent i forhold til samme periode i fjor. Dette indikerer at bekymringer som fantes for utfallet av valget ikke har påvirket internasjonale gjester så negativt som fryktet.

For Hvidsten Group, en utvikler av ferieboliger som retter seg mot det Nordiske markedet, er utviklingen spesielt oppmuntrende i og med at antall innreiser fra Norden overstiger gamle rekorder. Nesten 550.000 nordiske turister ankom Thailand mellom januar og juli, og dette representerer allerede 70% av totale innreiser fra regionen gjennom rekordåret 2008.

Selskapet er nå klar til å gjenoppta sin virksomhet etter tre års dvale som følge av globale og lokale omstendigheter. Styreleder, Arne Hvidsten, sier selskapet har kommitert seg og vil være tilbake på markedet i år. "Forutsatt at en politisk forsoning vedvarer, mener vi at Thailand går en lys framtid i møte, som vi bør være en del av. Tradisjonelt har våre hjemmemarkeder i Skandinavia en usedvanlig høy andel av reisende per innbygger og returnerende turister til Thailand, sammenlignet med andre nasjoner. Dette understreker regionens sterke lojalitet til landet og i sin tur vår mulighet."

Mens de nordiske landene fortsatt et viktig segment for utbyggeren, innrømmer Hvidsten at selskapet har bearbeidet sine salgs- og markedsstrategier for sitt kommende prosjekt på Jomtien Beach i Pattaya: "Man noterer seg selvsagt at Pattaya har blitt en stadig mer internasjonal og mangfoldig destinasjon. Følgelig har vi tilpasset våre planer for å møte behovene til det thailandske og andre utenlandske markeder. Det vil bli interessant å se hvordan sammensetningen av nasjonaliteter formes etterhvert som vi beveger oss framover, men Skandinavia er fortsatt vårt største fokus og det er her vi har våre sterkeste konkurransefortrinn."

Hvidsten Group forventes å lansere et nytt konsept på sin strandeiendom i løpet av 4. kvartal, 2011.

 

Copyright©2011 Hvidsten Eiendom. All Rights Reserved.