NYHETER & MEDIA
Artikler

HVIDSTEN GROUP LANSERER NYE NETTSIDER

16. november, 2011
Kilde: Hvidsten, informasjonsavdelingen

Hvidsten Group lanserer nye nettsider for Norge og Thailand baserte selskaper. Bortsett fra et nytt utseende, var ett av hovedmålene å bygge lignende visuelle identiteter for Hvidsten Eiendom AS og Hvidsten Co., Ltd. – noe som er ment å koble de to merkevare tettere opp mot hverandre. "Selv om selskapene er bundet av lovene i sine respektive land, har det vært viktig for oss å fremme forbindelsen mellom dem. Det å ha en tilstedeværelse i begge land er en fordel som gir vårt skandinaviske publikum trygghet, og dette bør understrekes", sier markeds- og kommunikasjonsdirektør, Jan-Erik Jakobsen.

Nettsidene er også ment å gi forbedret funksjonalitet for brukerne og en bedre oversikt over prosjekter og relatert innhold. "Å kommunisere på en ærlig og ansvarlig måte med alle interesseparter er en uttrykt del av våre driftsprinsipper. Publisering av relevant og regelmessig informasjon bidrar til økt kunnskap og gir publikum anledning til å foreta faktabaserte beslutninger. Dette betyr at vi må tilby meningsfylt innhold, ikke bare om våre prosjekter, men også markedsrelaterte nyheter og hendelser, samt regler og forskrifter som gjelder for hvert enkelt marked vi opererer i", avslutter Jakobsen.

 

Copyright©2011 Hvidsten Eiendom. All Rights Reserved.