HVIDSTEN EIENDOM : Forretningsetikk
OM OSS
FORRETNINGSETIKK

Mange privatkunder kan oppleve usikkerhet ved kjøp av ny bolig eller feriebolig. Hvidsten Eiendom er et profesjonelt eiendomsselskap der kundene kan føle tillit og trygghet i forhold til kjøp. De retningslinjer vi følger overfor våre kunder (forretningsetikken) skal blant annet bidra til dette.

Markedsføring og informasjon

Hvidsten Eiendom vil ved markedsføring av sine tilbud bestrebe seg på å gi korrekt, enkel, forståelig og tilstrekkelig informasjon om salgsobjektet, eiendommen og de økonomiske konsekvenser ved et eventuelt kjøp. Der bygging ikke er påbegynt eller ferdigstilt, vil det redegjøres for usikkerhet som gjelder byggeplaner, planløsninger og det økonomiske beregningsgrunnlag i forhold til det planlagte ferdigtidspunkt.

Annonser, salgsmateriell og annen skriftlig eller muntlig informasjon vil basere seg på de beste vurderinger vi på markedsføringstidspunktet er i stand til å gi. Dette betyr ikke at de samme vurderingene nødvendigvis er like riktige på tidspunktet for overtakelse eller at det ikke i mellomtiden har dukket opp nye forutsetninger. Dette kan eksempelvis gjelde størrelsen på felleskostnadene, størrelsen på husleien, utleiepriser, lånekostnader, skatteforutsetninger som er lagt til grunn, leveringstider, detaljer i planløsningen, osv. Men vi vil alltid bestrebe oss på å gi riktig informasjon ut fra de forutsetninger som finnes.

Rådgivning

Hvidsten Eiendom vil bestrebe seg på å ha profesjonelle og behjelpelige kunderådgivere som kjenner salgsobjektene, og kan svare på spørsmål eller finne svar på aktuelle spørsmål før, ved og etter et eventuelt kjøp. På bakgrunn av informasjon gitt i salgsmateriellet vil våre kunderådgivere være så oppdatert som det er mulig når det gjelder eventuelle avvik i den informasjonen som tidligere er gitt. Kontrakter Hvidsten Eiendom vil bestrebe seg på en gjennomgang av kjøpekontrakten på en måte som reduserer muligheten for senere misforståelser og manglende kjennskap til kontraktsforpliktelsene. Gjennomgangen skal gi privatkunder trygghet og sikkerhet ved kjøp, samt redusere eventuelle uklarheter. Det skal spesielt gjøres oppmerksom på eventuelle prosjektrelaterte forbehold der slike kan være nødvendige.

Utførelse

Hvidsten Eiendom vil bestrebe seg på å ha profesjonelle leverandører til sine utbyggingsprosjekter, slik at ferdigstillelse og overlevering kan skje til avtalte tider. Ved utvelgelsen av leverandører vil det settes av nødvendig tid for å vurdere kompetanse og tidligere erfaringer. Underveis i byggeprosjektene vil god og nødvendig kvalitetssikring være et mål. Dog kan det dukke opp uforutsette forhold som gjør at for eksempel tidshorisonten endres. Derfor kan det tenkes at vi vil operere med tidsrammer i stedet for ferdigdato. Enten vi bruker antatt ferdigdato eller tidsrammer, er det viktig å være oppmerksom på denne problemstillingen.

Økonomi

Hvidsten Eiendom har tidligere oppnådd kredittvurderingen AAA (trippel A) hos Dun & Bradstreet. Kredittvurderingsselskapet ga firmaet høyeste karakter sammen med et fåtall andre selskaper. Hos CreditInform og Experian Northern Europe har Hvidsten Eiendom på tilsvarende måte oppnådd den høyeste karakter med kredittvurderingen ”Beste kredittverdighet”. Hvidsten Eiendom vurderes med andre ord som ett av de få selskaper med høyest kredittverdighet i Norge.

Vi er stolte over dette. Vi håper vår kredittverdighet vitner om en ryddighet som våre kunder kan ha nytte av, og som kan bidra til en gjensidig tillit mellom oss som utviklere, eiere og selgere av eiendom, og våre kunder som kjøpere.

På samme måte som vi tilstreber ryddighet i vår forretningsvirksomhet og økonomiske forhold, vil vi også bestrebe oss på å behandle våre kunder korrekt og ryddig i så vel økonomiske som i andre forhold.

 

Copyright©2011 Hvidsten Eiendom. All Rights Reserved.