HVIDSTEN GROUP : Villa Park
PROSJEKTER
VILLA PARK

Villa Park er et leilighetshotell som ligger rett bak Slottsparken i Oslo. Leilighetshotellet er innredet med leiligheter av ulik størrelse. Leilighetene passer for både forretningsfolk, turister og familier på besøk i Oslo. Leilighetshotellet Villa Park inngår i den delen av området som ble oppført rundt Slottet i siste halvdel av 1800-tallet. Med sin herskapelige utforming og plassering, utgjør leilighetshotellet Villa Park en viktig del av dette bevaringsverdige området. Hvidsten Eiendom foretok i samarbeid med Byantikvaren en total og omfattende rehabilitering og tilbakestilling av huset til det opprinnelige da de overtok eiendommen i 1999. Innvendig ble det også gjennomført en fullstendig rehabilitering under hensyn til at lokaler og leiligheter skulle bli moderne, men likevel beholde noe av den gamle stilen.
www.villapark.no

 

Copyright©2011 Hvidsten Eiendom. All Rights Reserved.